Undgå udvaskning af næringsstoffer

15/12/2020 0 Af admin

Kan jeg undgå udvaskning af næringsstoffer fra højbedene?

Man hører ofte om udvaskning af næringsstoffer om vinteren. Det regner jo lidt rigeligt på denne årstid. Og planterne optager ikke meget næring, når det er koldt.

Jeg vil gerne have, at jorden er vandmættet, når foråret kommer, gerne før. Blot ikke så våd at der sker afdræning og dermed tab af næring. Det er især den meget vigtige nitrat der kan udvaskes.

Sidste år fladedækkede jeg bedene med plastik i starten af november for at undgå udvaskning af næringsstoffer resten af vinteren. Oktobers regn havde givet vand nok til, at jorden var gennemvandet.

Det gik sådan set meget godt. Der samlede sig imidlertid ret meget vand ovenpå plastikken. Og lidt huller kom der også i den, så noget vand sivede ned lokalt i bedene. Men alt i alt så fungerede det godt.

Det var tydeligt, at der var masser af næring i jorden. Alt jeg plantede i foråret voksede kraftigt, og gav et flot udbytte.

undgå udvaskning af næringsstoffer
Plastik over bedene leder regnen væk fra jorden

For at undgå vand ovenpå plastikken, har jeg i år sat buerne på bedene. Når plastikken ligger over dem, kan der ikke samle sig vand ovenpå. Og selv om der er lidt små utætheder, så vil der ikke sive ret meget vand igennem.

Jeg har spekuleret over, hvornår jeg skulle give gødning/kompost. De gamle bøger anbefaler gødning om efteråret med efterfølgende nedgravning.

Hestemøg der er begyndt at varmekompostere

Det giver sådan set god mening, men jeg venter til foråret. Og så bliver det som kompost. Grunden til at jeg venter, er at der er plantedække af forskellig slags i bedene.

Planterne optager en smule næring så længe temperaturen er høj nok. Næring som bliver let tilgængelig næste år.

Det er klart, at der ikke kan lægges plastik over det hele. Nogle steder er der stadig afgrøder i, for eksempel grønkål der er for høje, og ikke behøver at komme i skjul for frosten.